Omsorg for jorda vår

Gjennom vårt kontinuerlige forbedringsprogram jobber vi hele tiden for å redusere miljøbelastningen fra virksomheten vår.

Energiøkonomisering

Vi gjenbruker varmen fra ovnene, installerer LED-belysning på bakeriene og har et kontinuerlig fokus på hvordan vi bruker energi. I dag har vi energiovervåkingssystemer som måler forbruket på alle bakeriene.

Avfall

I tiltak mot avfallsreduksjon har vi fokus på flere nivåer: produksjon, produkt og forbruker. I bakeriene i Belgia har vi for eksempel innført regelmessige analyser for å sikre at melet har de riktige bakeegenskapene. Dette minimaliserer produksjonsavfall grunnet dårlig kvalitet. Arbeidet med forlenget holdbarhet og utvikling av inspirerende oppskrifter for å bruke opp gammelt brød, tar sikte på å få mindre produktavfall i butikkene og blant kundene. Det at våre produkter har en fryst verdikjede sikrer at våre kunder kan porsjonere ut nøyaktig den mengden de skal servere til enhver tid, og dermed bidra til å redusere svinn på serveringsstedene.

CO2-utslipp

Ved å forbedre energiøkonomiseringen og redusere avfall støtter vi også Lantmännen-konsernets mål om å redusere CO2-utslipp med 40 % før 2020, der 2009 er basisåret. Dette er et område som står i sterkt fokus hos oss. I et av bakeriene våre i Tyskland fullførte vi nylig den første karbonavtrykksanalysen for produksjonen vår.

Råmaterialer

Transparens starter med sporbarhet til råmaterialene. Her er målet å sikre at vi opprettholder ingredienser fra en bærekraftig kilde. Dette omfatter alt fra utskilt, bærekraftig palmeolje i margarin- og smørblandinger til pekannøtter på bakervarene.