Gjensidig respekt

Gjensidig respekt er avgjørende for utvikling og vekst. Derfor er alle våre relasjoner - enten det er til kolleger, kunder, leverandører eller andre - bygget på dette.

Medarbeidere

Dialoger knyttet til medarbeiderutvikling, lederskaps- og talentutviklingsprogrammer, kjønnsmangfold og muligheter for internasjonal karriere er fokusområder for oss i vår satsing på å opprettholde fornøyde og motiverte medarbeidere.

En annen viktig forpliktelse er å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø. Dette står høyt i fokus på alle Lantmännen Unibake-bakerier. Innen slutten av 2016 kommer vi til å ha samlet alle lokale sikkerhetsdata i et nytt globalt rapporteringssystem.

Leverandører

Gode leverandørforhold er svært viktig for oss. Et ansvarlig opphav hjelper leverandørene å oppfylle kravene og arbeide tett med utvikling og innovasjon

Alle leverandører må skrive under på Lantmännens etiske regler for leverandører, der det er angitt hvilke forventninger som gjelder for miljø, helse og sikkerhet, sosiale forhold og forretningsetikk. Vi overvåker leverandørene regelmessige for mulige risikofaktorer.

Forskningspartnere

Mange av tiltakene innen helse og ernæring er basert på felles forskningssamarbeid med universiteter, forskningsinstitusjoner eller Lantmännen Food R&D i Stockholm. Sammen med våre egen avdeling for forskning og utvikling er slikt samarbeid viktige for å utvikle kunnskap og for å svare på forbrukertrender.