Som forbruker og kunde kan du være trygg på at vi tar ansvar for bærekraft og miljø i alle ledd. Dette er en sentral del av vår videre utvikling.

Hos Lantmännen Unibake har vi som mål å ha en transparent og ansvarlig virksomhet. Evnen til å skape tillit og et godt omdømme er for oss en forutsetning for en kontinuerlig vekst.

Vi er ansvarlig for alt vi gjør og hvordan vi gjør det, helt fra start til slutt i verdikjeden.

  • Råmaterialenes sporbarhet og integritet
  • Kontinuerlige miljømessige forbedringer
  • Høy produktkvalitet og -sikkerhet
  • Sunne matvalg for kundene
  • Forskning som fremmer ny kunnskap og innovasjon til bakerier
  • En trygg og engasjerende arbeidsplass med fokus på personlig utvikling

For å gi en oversikt over tiltak og mål har vi tre fokusområder som dekker vår tilnærming til ansvarlig virksomhet – tillitomsorg og respekt.

Som medlem av Lantmännen Group følger vi også Lantmännens etiske regler og etterlever kravene i Åpenhetsloven. Les hvordan vi forholder oss til dette i Lantmännens årsrapport.