Tillit til og fra samarbeidspartnere

Vi er avhengig av tillit både til og fra kunder og de vi jobber sammen med. Som partner for kundene våre gir vi råd om trender og deler kunnskap og ideer som kan være nyttige for kundenes virksomhet. Vi garanterer en transparent og sikker forsyningskjede.

Ernæring

En viktig del av dette omfatter arbeid med forskning og utvikling av nye produkter for å oppfylle forbrukernes krav til ernæring. Vi arbeider blant annet med temaer som saltreduksjon og kolesterolreduksjon samt næringsstoffer i rug og fullkorn. Vi er også med på nasjonale og internasjonale tiltak som har fokus på å forbedre ernæringslære hos forbrukerne.

Matsikkerhet

Matsikkerhet er alltid viktig. Derfor sørger vi for at alle bakeriene følger den globale BRC -standarden for matsikkerhet eller en tilsvarende standard godkjent av GFSI (initiativet for global matsikkerhet). Vår innsats innen matvern holder oss på tå hev mot kriminelle handlinger innen forsyningskjeden Alle råmaterialer kan spores tilbake til opprinnelseslandet.