I Lantmännen Unibake er vi lidenskapelig opptatt av god bakst, men også jorda vi bor på. Derfor har vi satt oss ambisiøse vitenskapsbaserte klimamål og har bærekraft som en naturlig del av hverdagen vår.

Fryste bakervarer som bake-off-brød og boller er bærekraftig i seg selv. Velger man frossent brød, steker man så mye man trenger og behøver ikke kaste mat. Samtidig er Lantmännen Unibake eid av bønder og har to egne bakerier i Norge. Det gjør at vi er involvert i hele verdikjeden og har mulighet til å gjøre justeringer i alle ledd. Vi tar ansvar fra jord til bord. 

Vi ønsker å bidra til at jorda vår blir et godt sted å være også for senere generasjoner. Derfor jobber vi mot nullutslipp i 2050 og har definert tydelige mål på veien dit. Disse er godkjent av det globale bærekraftsinitiativet Science Based Targets Initaitive (SBTi). 

Hva gjør vi?

  • Baker selv ved egne bakerier i Norge
  • Optimaliserer kartonger så transportutslippene går ned
  • Planlegger for å unngå matsvinn
  • Reduserer bruken av unødvendig plast
  • Tilbyr sunnere alternativer
  • Velger norsk mel og råvarer
  • Legger til rette for utvikling av en mangfoldig ansattgruppe
  • Stiller tydelige krav til kvalitet og sikkerhet hos leverandører og egen organisasjon

Mot netto nullutslipp

Vårt mål er å nå netto nullutslipp innen 2050. Dette innebærer at vi som en del av et globalt konsern har forpliktet oss til å bruke mer klimavennlige råmaterialer, fase ut bruk av fossilt brennstoff og redusere matsvinn - i tett samarbeid med kunder og leverandører. Målene er godkjent av Science Based Targets Initiative (SBTi).

SBTi er et globalt samarbeid med blant annet FN og Verdens Naturfond som sørger for at bedrifters klimamål er i tråd med målene i Paris-avtalen. Det betyr at målene er basert på vitenskap og faktisk bidrar til at oppvarmingen ikke overstiger 1,5 grader.

Mer om veien mot nullutslipp

YouTube preview

Vi tar ansvar sammen

Arbeid med bærekraft er ikke et prosjekt eller et arbeid med en start og en slutt. Det er et kontinuerlig arbeid, der alle ansatte har et ansvar. Denne filmen viser hvordan bærekraft er en naturlig del av hverdagen vår.

Baker selv i Norge

Vi baker 130 ulike bake-off-produkter selv istedenfor å fylle lastebiler som kjører lange avstander fra Europa. Slik reduserer vi klimagassutslipp.

Brødvarene vi bakte og solgte fra bakeriet vårt i Lier i 2021, ville fylt 219 lastebiler. Siden disse ikke måtte kjøre fra Tyskland, Belgia og andre steder i Europa, unngikk vi klimagassutslipp på omlag 240 tonn. 

Plastløfte til planeten

Vi har vi avgitt et løfte til planeten om å bidra til en sirkulær plastøkonomi gjennom å ta Plastløftet i regi av Grønt Punkt Norge

Vi jobber hele tiden for å begrense unødvendig bruk av plast og søke miljøvennlige emballasjeløsninger.

Mellom 2018 og 2021 hadde hadde vi som mål å kutte bruken av plast med 15%. Fasiten etter fire år var 28%. I Emballasjepraten forteller vår markeds- og innovasjonsdirektør Aina Hagen hva vi gjør for å redusere plast.

Alltid sunnere alternativer

Vi har grove brødalternativer i alle kategorier. Nær sagt alle produktene vi baker selv er optimalisert med tanke på salt- og sukkerinnhold. Flere av dem er nøkkelhullsmerket.

Innsiktsundersøkelser viser at mange norske forbrukere navigerer ut ifra grovhet og kaker på Brødskala'n, samt Nøkkelhull. Sortimentet vårt inkluderer flere grove varianter med tre og fire kaker.

Også globalt har vi tydelige mål for å bidra til bedre helse.
Se dem her.

Halvering av matsvinn

Som en av Norges største leverandører av fryste brødvarer, ser vi det som vårt ansvar å bidra til at det kastes mindre brød. Derfor har vi signert bransjeavtalen om å halvere matsvinnet innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. 

Vi har dermed forpliktet oss til å kartlegge og rapportere på matsvinn, samt gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift.

Les mer