Maria Fyrvik

Distriktssjef

Oslo og Bærum

Jørn Lauritzen

Distriktssjef

Oslo Vest, Gardermoen

Jan Ole Bjerkerud

Distriktssjef

Oslo, Lysaker og Fornebu, Follo, Hadeland, Nedre Romerike

Jan Ole Bjerkerud

Distriktssjef

More information

Narve Holmen

Distriktssjef

Asker, Buskerud, Vestfold og Østfold

Håvar Andersen

Distriktssjef

Innlandet og Øvre Romerike

Espen Backstrøm

Distriktssjef

Agder og Telemark

Jarle Lund

Distriktssjef

Vestland

Trond Vidar Mjørlaug

Distriktssjef

Rogaland, Flekkefjord, Stord

Marius Karlsen

Distriktssjef

Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland (sør for saltfjellet)

Maria Kristine Olufsen

Distriktssjef

Nordland, Troms og Finnmark

Bjørn Holmstrøm

Distriktssjef

Nordland, Troms og Fnnmark

Knut Terje Førre

Salgssjef

Hele landet