Det du tror om frossent brød og bake-off, er ikke nødvendigvis sant

I over 10 år har jeg solgt bake-off-brød og bake-off-boller. Like lenge har jeg møtt kjøkkensjefer ved små og store kantiner, hoteller, kafeer, restauranter og andre serveringssteder med helt klare – noen litt negative – oppfatninger av frossent brød, frosne boller og rundstykker.